Skup odpadów w handlu hurtowym i detalicznym

W sektorze handlowym wytwarzana jest bardzo duża ilość odpadów. Zarówno w mniejszych, jak i większych sklepach odpadami stają się, chociażby przeterminowane towary, natomiast w restauracjach i obiektach gastronomicznych powstają odpady pokonsumpcyjne. To jednak nie koniec listy. Dowiedz się więcej, jakie odpady są dokładnie produkowane przez handel hurtowy i detaliczny, a także jak powinno wyglądać ich odpowiedzialne zagospodarowanie.

W rozumieniu ustawy za odpad jest uznawana każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do ich zutylizowania we właściwy sposób. Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane odpady w branży handlowej.

Papier i tektura

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się wzrastające zużycie papieru i tektury, powszechnie określanych mianem makulatury. Zgodnie z art. 15 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 roku sklepy o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 metrów kwadratowych są zobligowane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki opakowań po produktach, które znajdują się w ich ofercie.

W rzeczywistości istnieją dwie możliwości: wspomniana wyżej zbiórka na własną rękę, organizowana na zapleczu sklepu lub zbiórka selektywna odpadów opakowaniowych od klientów, która może być realizowana w miejscu prowadzonej sprzedaży, a następnie przekazanie ich do skupu makulatury.

Wśród odpadów produkowanych przez sklepy spożywcze czy hipermarkety budowlane znajdują się także metale, zwłaszcza kolorowe. Ma na to wpływ między innymi fakt, że w ostatnich latach w naszym kraju nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży napojów w puszkach. Pozytywnym elementem tego zjawiska jest fakt, że poziom odzysku z puszek, które trafiają do skupów aluminium, jest bardzo wysoki, gdyż sięga aż 80%.

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami handlowymi to jednak nie tylko przekazywanie puszek do utworzonych w tym celu punktów. Na skup złomu, zamiast na wysypisko śmieci, może też trafić wiele innych elementów metalowych – np. z miedzi, mosiądzu, żeliwa itp.

Tworzywa sztuczne

Skutecznie zastępujące tradycyjne surowce, tworzywa sztuczne należą do odpadów, które występują niemal w każdej dziedzinie handlu. Ze względu na swoją budowę chemiczną nie ulegają rozkładowi w warunkach naturalnych, dlatego należy unikać ich składowania na wysypiskach. Zamiast tego można je oddawać do wyspecjalizowanych skupów surowców wtórnych. W naszym skupie możesz sprzedać tylko niektóre ich rodzaje – kable

Do najczęściej produkowanych przez handel tworzyw sztucznych zalicza się: polichlorek winylu, polietylen, polipropylen oraz PET, czyli politereftalan etylenu. Są one wartościowymi materiałami, z których można odzyskać np. surowiec polimerowy. Co więcej, tego typu odpady mogą też zostać przerobione na paliwo alternatywne, w szczególności, że tworzywa sztuczne mają wartość energetyczną porównywalną z węglem kamiennym.

Co zrobić z odpadami wytwarzanymi w sklepie?

Produkowane odpady powinny być przekazywane odbiorcom, którzy mają stosowne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Co więcej, przy każdorazowym przekazaniu złomu, metali kolorowych czy innych surowców, powinna zostać sporządzona tzw. karta przekazania odpadu, która musi zawierać kod odpadu i jego rodzaj, datę przekazania oraz ilość (podaną w kilogramach lub tonach). Wszystkie wytwarzane odpady powinny być segregowane i umieszczane we właściwych skupach, skąd będą mogły trafić do recyklingu. Dzięki temu przestaną być bezwartościowym odrzutem, a staną się materiałem mającym realną wartość ekonomiczną i technologiczną.