Odpady z tworzyw sztucznych – co warto o nich wiedzieć?

Tworzywa sztuczne należą do powszechnie stosowanych materiałów, skutecznie zastępując tradycyjne surowce takie jak drewno, szkło czy metal. I chociaż powstające z nich odpady stanowią zaledwie 1% masy produkowanych odrzutów, to mają istotny wpływ na otaczające nas środowisko. Czym charakteryzują się odpady z tworzyw sztucznych, jakie surowce są najpopularniejsze i dlaczego należy unikać ich składowania na wysypiskach? O tym przeczytacie poniżej.

Ogólne informacje o tworzywach sztucznych

Tworzywa sztuczne to inaczej polimery, na które składają się mniejsze cząstki zwane monomerami. Polimery mogą być zarówno naturalne, jak i sztuczne. Te pierwsze na powszechną skalę występują w świecie roślin i zwierząt, natomiast te drugie są produkowane przy użyciu ropy naftowej. Odpady z tworzyw sztucznych ze względu na swoją specyficzną budowę chemiczną nie ulegają rozkładowi w naturalnych warunkach. To właśnie dlatego należy unikać ich składowania na wysypiskach – o wiele lepszym rozwiązaniem jest przekazywanie ich do wyspecjalizowanego punktu takiego jak skup surowców wtórnych.

Polimery wytwarzane bezpośrednio z ropy naftowej, czyli te, które zawierają wodór i węgiel, charakteryzują się dużą sztywnością, wytrzymałością oraz odpornością na ścieranie. Są odporne na działanie wody i w niewielkim stopniu wodochłonne, a co więcej, wyróżnia je duża przepuszczalność gazów oraz mała przepuszczalność pary wodnej.

Z jakich tworzyw sztucznych najczęściej powstają odpady?

Rodzajów tworzywa, z których odpady mogą być przekazywane do skupów surowców wtórnych, jest wiele. W naszym skupie przyjmowane są produkty wytworzone z polietylenu i polipropylenu – to materiały należące do grupy tworzyw nazywanych poliolefinami –  produkuje się z nich folie, a także przewody, które można oddawać do takich miejsc jak skup kabli.

W jaki sposób przebiega recykling tworzyw sztucznych?

Odzysk tworzyw sztucznych może przebiegać na dwa sposoby:

  • bez zmiany struktury chemicznej – jest to tzw. recykling mechaniczny, który polega na rozdrobnieniu odpadów w celu uzyskania granulatu spełniającego określone wymagania jakościowe,
  • z modyfikacją struktury chemicznej – to z kolei recykling chemiczny, polegający na degradacji tworzyw do substancji niskocząsteczkowych lub związków wyjściowych.

Podsumowanie

Tworzywa sztuczne opanowały niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Ponieważ czas rozkładu tego typu surowców jest niezwykle długi (może trwać od 100 do nawet 1000 lat), niezwykle istotne jest, aby odpady z nich powstające trafiały nie na wysypiska, a do odpowiednich punktów skupu. Długotrwałe składowanie tworzyw sztucznych na wysypiskach może powodować przenikanie toksycznych związków do wód gruntowych oraz gleby.