Kto podlega pod BDO?

Jeśli prowadzisz firmę, która dostarcza na rynek produkty w opakowaniach lub zajmuje się wytwarzaniem, bądź przetwarzaniem odpadów, powinieneś zainteresować się tematyką Bazy Danych o Odpadach. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że Twój biznes powinien zostać wpisany do takiego rejestru. Podpowiadamy, kto musi zarejestrować się w BDO, gdyż obowiązek ten dotyczy także firm, które niewiele wspólnego mają ze skupem złomu, odbiorem kabli czy recyklingiem metali kolorowych.

Czym jest BDO?

Obowiązująca od końca 2019 roku Baza Danych o Odpadach jest systemem informatycznym, w którym figurują wszystkie podmioty wytwarzające i gospodarujące odpadami oraz wprowadzające do sprzedaży wyroby w opakowaniach. Wpis do takiego rejestru pozwala przejść firmom na w pełni elektroniczny system sprawozdań i pozwala sprawniej kontrolować działania podmiotów przetwarzających śmieci przez uprawnione do tego organy. BDO jest więc formą gromadzenia informacji i wytwórcach oraz przetwórcach śmieci z wyłączeniem gospodarstw domowych, rolnych, oraz wszelkich podmiotów, które produkują śmieci o charakterze odpadów komunalnych.

Kto podlega pod wpis do BDO?

Konieczność dokonania wpisu do bazy dotyczy również wszystkich, którzy prowadzą ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadów, a także firm importujących opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedsiębiorstwa z poszczególnych branż, wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (art. 50 ust. 1) muszą złożyć wniosek o dokonanie wpisu do BDO. Obszary działalności podlegające pod taki obowiązek znajdziesz na poniższej liście.

Opakowania, produkty w opakowaniach, odpady opakowaniowe

Zakres ten obejmuje firmy organizujące odzysk opakowań oraz eksport produktów takiej działalności. Wpis do BDO muszą uzyskać również przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, recyklingiem odpadów opakowaniowych, a także eksportem wyrobów w workach, kartonach czy skrzynkach oraz ich wewnątrzwspólnotową dostawą.

Oleje, smary, opony pneumatyczne

Zarówno firmy prowadzące recykling odpadów z wyżej wymienionych produktów, jak i zajmujące się ich wprowadzaniem na rynek, a także prowadzące eksport lub dostawę do krajów UE, zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do BDO. Wymóg ten dotyczy również podmiotów organizujących odzysk powyższych artykułów.

Pojazdy

Ten obszar działalności dotyczy firm zajmujących się zarówno wprowadzaniem pojazdów do sprzedaży po raz pierwszy na terenie RP, jak i stacji demontażu oraz punktów ich zbierania. Pod konieczność wpisu do BDO będzie więc podlegać zarówno złomowisko samochodowe, jak i skup kabli ze zużytych aut.

Sprzęt elektroniczny oraz elektryczny

W tej kategorii znajdują się przedsiębiorstwa wprowadzające po raz pierwszy na terytorium kraju sprzęt elektryczny i zakłady zajmujące się jego odzyskiwaniem oraz recyklingiem. Pod BDO podlegają także organizacje odzysku oraz podmioty wykonujące działalność w zakresie innym niż recykling elektrośmieci.

Transport odpadów

W tej sekcji znajdują się firmy wykonujące wywóz odpadów oraz prowadzące działalność w zakresie obrotu nimi. Będą to więc m.in. przedsiębiorstwa prowadzące skup złomu i metali kolorowych, ale także np. podstawiające kontenery na złom i oferujące ich odbiór.

Akumulatory i baterie

W tym zakresie wpis do BDO muszą uzyskać firmy wprowadzające do obrotu baterie, a także przedsiębiorstwa prowadzące skup akumulatorów, ich recykling oraz podmioty pośredniczące w obrocie tego rodzaju artykułami.

Utrzymanie czystości oraz porządku na terenie gmin

Jeśli gmina prowadzi punkt selektywnej zbiórki odpadów samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami, podlega pod obowiązek wpisu do bazy. Podobnie w przypadku podmiotów prowadzących regulowaną działalność w zakresie odbioru śmieci komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Produkowanie odpadów bez pozwolenia na ich wytwarzanie lub pozwolenia zintegrowanego

Do tej kategorii zaliczane są przedsiębiorstwa generujące śmieci inne niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wielkość firmy, a wpis do BDO

Pod BDO mogą podlegać zarówno małe jednoosobowe firmy, jak i podmioty prowadzące działalność na skalę krajową lub międzynarodową. Nie liczy się tutaj wielkość biznesu, ale branża i zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.