Czy recykling makulatury ma sens?

Czy wiesz, że przeciętny mieszkaniec Ziemi każdego roku zużywa około 50 kilogramów papieru? W krajach należących do Unii odzyskuje się średnio 70% makulatury. W naszym kraju wynik jest ten nieco słabszy, gdyż wynosi zaledwie 42%. Tymczasem z jednej tony zużytego papieru poddanego procesowi odzysku można otrzymać ponownie 900 kg papieru. Czy recykling makulatury ma sens i dlaczego zbiórka odpadów papierowych powinna być koniecznością?

Recykling – dlaczego jest tak ważny?

Nie jest tajemnicą, że rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych oraz działania recyklingowe pozyskanych już surowców mają ogromny wpływ na przyszłość naszej planety i środowiska, w którym będą żyć kolejne pokolenia. W dobie Internetu papier wciąż odgrywa kluczową rolę w sprzedaży oraz promocji wielu gałęzi przemysłu. Praktycznie każde przedsiębiorstwo posługuje się dzisiaj drukowanymi materiałami takimi jak ulotki czy gazetki, nie wspominając o wizytówkach, folderach reklamowych itp.

Wykorzystanie papieru w procesie recyklingu przynosi szereg korzyści, w tym między innymi:

 • blisko trzy razy mniejsze zużycie wody oraz dwa razy niższe zużycie energii,
 • wydłużenie czasu użytkowania papieru (odpady papierowe mogą być poddawane recyklingowi średnio do czterech-pięciu razy),
 • lepsza ochrona lasów poprzez obniżenie zapotrzebowania na drewno,
 • redukcja ścieków przemysłowych,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Recykling odpadów celulozowych powinien być koniecznością – tego typu działania pozwalają bowiem zaoszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenie wód i powietrza, a także ochronić miliardy drzew przed wycięciem.

Na czym polega recykling papieru?

Ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest jej prawidłowa segregacja. Dlatego do pojemników na papier nie należy wyrzucać zatłuszczonych opakowań papierowych, tapet, artykułów higienicznych, kalek, lakierowanego lub foliowanego papieru pochodzącego z folderów reklamowych, papieru termicznego, worków po materiałach budowlanych, a także opakowań wytworzonych z wielu materiałów (np. wielowarstwowych kartonów po sokach, mleku itp.). Istotne jest też, aby odpady nie były mokre.

Do skupu makulatury można natomiast sprzedać:

 • gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
 • tekturę,
 • prospekty, katalogi,
 • ścinki drukarskie,
 • worki papierowe,
 • papier pakowy.

Recykling makulatury jest dokonywany w papierni, gdzie papier na początku zostaje rozwłókniony, a więc wymieszany z gorącą wodą i rozdzielony na włókna celulozowe. Na tym etapie do przerabianych papierów dodaje się różne związki chemiczne wspomagające proces odbarwiania (wodorotlenek sodu, kwasy tłuszczowe, mydła, krzemian sodowy).

Kolejnym etapem jest mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń – do tego celu używa się specjalistycznych sit oraz hydrocyklonów, do których zostaje przepompowana zawiesina włókien celulozowych. Następnie oddzielona masa jest rozcieńczana i sortowana na sortownikach, skąd trafia do urządzeń frakcjonujących. Jednym z ostatnich etapów recyklingu makulatury jest bielenie. Do bielenia masy makulaturowej używa się zwykle nadtlenków lub podsiarczynu sodowego. W przypadku bezdrzewnych odpadów papierowych mogą zostać zastosowane takie związki jak ozon oraz tlen. Na koniec przeprowadza się jeszcze wyjaławianie włókien, co ma na celu zminimalizowanie ilości odpadów. Później masa jest poddawana prasowaniu i wytwarza się z niej końcowy produkt.

Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że warto oddawać makulaturę do skupu niż wyrzucać ją na śmietnik. Recykling papieru jest procesem generującym nie tylko korzyści finansowe. Przede wszystkim otrzymane w ten sposób włókna celulozowe są o wiele tańsze niż te z surowca pierwotnego. A co więcej, zbierając makulaturę, przyczyniamy się do ochrony środowiska i naturalnych zasobów.