Rodzaje surowców wtórnych

W dobie wyraźnego wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa coraz większą troskę przykładamy do kwestii związanych z recyklingiem i ochroną planety przed zanieczyszczeniami. Koszty wyprodukowania jednej tony papieru, aluminium, tworzyw sztucznych czy metali, to nie tylko kwestie związane z finansami, ale również wymierne straty dla środowiska naturalnego. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że coraz większy nacisk kładzie się na recykling i przetwarzanie surowców wtórnych. Proces ten pozwala w dużym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz wymiernie obniżyć koszty produkcji.

Czym są surowce wtórne?

Mianem surowców wtórnych określa się wszelkiego rodzaju zużyte produkty, ale także odpady poprodukcyjne, które mogą zostać ponownie wykorzystane w procesie przetwarzania (recyklingu). Co istotne, efektem recyklingu surowców wtórnych wcale nie muszą być te same produkty. Puszka aluminiowa poddana recyklingowi niekoniecznie staje się ponownie puszką – może zostać przetopiona na tysiące innych wyrobów, których używamy każdego dnia w naszych domach lub miejscach pracy.

Rodzaje surowców wtórnych

Powyższa definicja jest niezwykle szeroka, nie dziwi więc fakt, że do kategorii surowców wtórnych zalicza się bardzo wiele tworzyw, które mogą w bezpieczny sposób być wykorzystywane w procesie przetwarzania. Przywykło się jednak sądzić, że cztery główne kategorie surowców wtórnych to:

  • metale (ze szczególnym uwzględnieniem aluminium)
  • makulatura,
  • szkło,
  • tworzywa sztuczne.

Recykling metali i aluminium

Największą wartość w kontekście recyklingu mają oczywiście metale kolorowe: aluminium, miedź, cyna, czy cynk, a także stopy metali. Proces przetwarzania aluminium może trwać nawet 2 miesiące i obejmuje etapy wstępnej selekcji metali, usuwania nadruków i kolorów, przetapiania surowca oraz ponownego wykonywania odlewu w specjalnych formach. Szacuje się, że wyprodukowanie jednej tony aluminium generuje nawet 15 ton odpadów i zużywa 4 tony boksytu – wszystko to sprawia, że recykling metali kolorowych jest zagadnieniem o znaczeniu priorytetowym zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska.

Recykling makulatury

Papier produkuje się z celulozy, której źródłem są drzewa. Wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia kilkunasty dużych drzew, co dobitnie pokazuje znaczenie recyklingu makulatury. Produkcja papieru z odzysku nie tylko pozwala zwiększyć ochronę środowiska, ale jest również dużo tańsza i nie wymaga tak zaawansowanej technologii. Wśród wielu osób panuje błędne przekonanie, że makulatura nadaje się wyłącznie na gazety czy papier toaletowy – w dzisiejszych czasach produktem recyklingu papieru może być wszystko – od jednorazowych kubków, poprzez opakowania, aż po odzież.

Recykling szkła

Podobnie jak w przypadku produkcji aluminium, również wytworzenie jednej tony szkła generuje potężne zapotrzebowanie na piasek, wapń, sodę oraz inne substancje, nie wspominając o efektach ubocznych takiego procesu, w postaci ścieków i zanieczyszczeń. Tymczasem, recykling szkła pozwala znacznie ograniczyć koszty i negatywne skutki procesu produkcyjnego dla środowiska. Wielką zaletą szkła jest fakt, że doskonale nadaje się ono do recyklingu – ta sama szklana butelka może być przetwarzana dowolną ilość razy i nie traci swoich właściwości po przetopieniu.

Recykling tworzyw sztucznych

Na koniec temat, który wielu osobom wydaje się najbardziej drażliwy – wszechobecne tworzywa sztuczne mogą zatruwać środowisko naturalne nawet przez 1000 lat – plastikowe torby, butelki, opakowania czy akcesoria codziennego użytku wykonane z polietylenu (PE), folii giętkich, polipropylenu oraz innych tworzyw sztucznych, zaśmiecają lasy, rzeki, miasta i prowincje. Nic więc dziwnego, że od lat podejmuje się globalne działania, mające na celu ograniczenie używania jednorazowych reklamówek czy kubków plastikowych. Niezwykle istotnym elementem tego procesu jest z pewnością recykling tworzyw sztucznych, który pozwala zmniejszyć koszty produkcji, prowadzi do zmniejszenia ilości plastikowych śmieci w środowisku, a także redukuje jego zanieczyszczenie.

Wiele mówi się o tym, jak rządy poszczególnych państw zamierzają walczyć z postępującym zanieczyszczeniem środowiska. Co może zaś zrobić przeciętny obywatel, aby choć trochę wspierać recykling surowców wtórnych? Z całą pewnością pomocne będą podstawowe czynności, takie jak segregacja śmieci czy oddawanie do skupu makulatury, tworzyw sztucznych i metali kolorowych. Możliwość zarobienia pieniędzy za sprzedaż surowców jest z pewnością atrakcyjną formą motywacji, jednak pamiętajmy, że czyste środowisko jest znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek korzyści materialne.