Wartość miedzi może regularnie rosnąć

Miedź, obok żelaza i aluminium jest jednym z trzech najbardziej użytecznych metali na świecie. Dzięki swoim właściwościom oraz uniwersalnemu zastosowaniu miedź wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu oraz usług. Jednocześnie, nieustanny rozwój technologii determinuje zupełnie nowe zastosowani miedzi. Eksperci szacują, że do 2030 roku globalne zapotrzebowanie na miedź wzrośnie dwukrotnie, co z pewnością będzie miało przełożenie na wzrost wartości samego metalu oraz ceny jego sprzedaży i skupu.

Miedź – właściwości i zalety

Charakterystyczna, ciemnoczerwona barwa, doskonałe przewodnictwo elektryczne i celne, duża odporność na korozję – dzięki swoim parametrom miedź jest jednym z metali, które mają szerokie zastosowanie w bardzo wielu branżach i dziedzinach gospodarki. Jednocześnie, należy zdawać sobie sprawę z faktu, że globalne zasoby miedzi są ograniczone, stąd coraz większy nacisk kładziony na przetwarzanie tego cennego surowca. Nieprzypadkowo, ceny miedzi w skupie znacznie przewyższają ceny innych metali – wszystko po to, aby zachęcić ludzi do recyklingu tego strategicznego z punktu widzenia gospodarki materiału.

Zapotrzebowanie na miedź będzie rosło

Zarówno czysta miedź, jak i jej stopy mają liczne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • sektora energetycznego – (osprzęt elektrowni, transformatory, generatory energii elektrycznej, przewody)
  • elektroniki i telekomunikacji (produkcja kabli, złącz, przewodów),
  • przemysłu budowlanego (pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe, aranżacje wnętrz),
  • przemysłu stoczniowego i lotniczego,
  • motoryzacji (produkcja samochodów, w tym pojazdów hybrydowych i aut napędzanych energią elektryczną),
  • przemysłu menniczego (wybijanie minet),
  • hydrauliki (konstrukcja rur, zaworów, kształtek)

owyższe przykłady stanowią jedynie niewielki fragment zastosowań miedzi w różnych sektorach przemysłu i usług. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że wzrost zapotrzebowania na miedź generowany jest w związku z rozwojem nowych technologii. Przykładem jest niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża samochodów elektrycznych, których według szacunków ekspertów, w przeciągu kilku najbliższych lat ma być kilka razy więcej niż obecnie.

W 2017 roku na drogach całego świata poruszało się ok. 3 miliony samochodów elektrycznych. Do 2027 roku liczba takich pojazdów ma wzrosnąć nawet do 27 milionów. Standardem w wielu miastach stają się również autobusy napędzane energią elektryczną. Biorąc pod uwagę fakt, że średnio do wyprodukowania jednego elektrycznego samochodu zużywa się ponad 80 kg miedzi, a do produkcji autobusu – nawet pond 350 kg, kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na miedź wydaje się przesądzony.

Nie tylko samochody elektryczne

Miedź wykorzystuje się również do produkcji stacji ładowania elektrycznych pojazdów. Tego rodzaju urządzenia możemy znaleźć już na stacjach paliw oraz w wielu polskich miastach. Aby popyt na elektryczne samochody wzrastał zgodnie z prognozami, ładowarek musi być jednak znacznie więcej niż obecnie. Przeciętnie, do budowy jednego stanowiska ładującego akumulator elektrycznego samochodu, potrzeba od 0,7 kg, do 8 kg tego metalu (w przypadku szybkich ładowarek), co również generować będzie większą podaż na cenny surowiec.

Wzrost zapotrzebowania na miedź, a ceny skupu

Uwzględniając powyższe dane o prognozowanym wzroście zapotrzebowania na miedź oraz mając świadomość ograniczonych zasobów tego surowca, logicznym wydaje się położenie coraz wyższego nacisku na recykling i przetwarzanie miedzi pozyskiwanej z istniejących już urządzeń. To z kolei sprawi, że firmy prowadzące skup miedzi i metali kolorowych będą musiały zwiększyć stawki za skupowany surowiec. Proces ten zauważamy już m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i innych dużych polskich miastach, gdzie ceny miedzi w skupie ulegają regularnym wzrostom. Z całą pewnością zachęci to wszystkich posiadaczy niepotrzebnych miedzianych urządzeń do oddawania ich do skupu zamiast na wysypisko śmieci.